I krava je progovorila
Cowa1

Photo: etsystatic.com

Drevna istorija

Godina je počela sa kobnim predznacima,
komete, pomračenja, potresi, šumski požari,
talasima, letargičnim i pokrivenim smolom
duž cijele obale. I krava je progovorila
o onome što se desilo prošle godine, iako niko tada
nije vjerovao da krave mogu govoriti. Docnije biće i gore.
Padala je krvava kiša od grudvi mesa,
koje su u letu grabila jata galebova,
a ono što bi propustili, padalo bi na zemlju
gdje bi danima ležalo ne truleći.
Tada je vjetar poharao šumu crnike,
a čavke su oči ovcama kljucale.
Činovnici koji tumače Sibilske knjige
pričali su o strancima sa šljemovima koji osvajaju
raskrsnice i gradska uzvišenja.
Krv može da se prolije. Izbjegavajte, upozorili su oni,
trvenja i svađe. Starješine su tvrdile
da je to u stvari bila obična smicalica
izmišljena kako bi se novi zakon odugovlačio
koji je bio pred prihvatanjem. Nasilje je obuzdano samo
zahvaljujući glasinama po kojima su plemena
na istoku ujedinjena i da su iskovali oružja,
ubojitija od svih koje je svijet dotada vidio
i da su se kopite njihovih izviđača
već začula u južnim brdima.
Godina je završena u strahu od rata.
Iduća je godina počela sa zlokobnim predznacima.

*Preveo s engleskog za Hiperboreju Radomir D. Mitrić

Oceni 5