Muškarci ubijaju, žene peru krv
Faruk Šehić

Photo: Dženat Dreković

Drevna raspodjela rada u genocidu

                                      za J.

 

Muškarci ubijaju, žene peru krv

Djeca se igraju plavokosim barbikama

U lutkinoj kosi skorena tuđa krv

Mrlja na haljinici, tu i tamo, šta fali

Šta dijete zna o zločinu

 

Muškarci ubijaju, žene peru krv

Rodna je neravnopravnost

I moja mati je prala krv

Potopila maskirnu jaknu, koju skinuh

S mrtvog mladog autonomaškog vojnika

Koji je poginuo časno, vojnički

 

Muškarci ubijaju, žene peru krv

Šta rade starci?,  gdje su babe narikače?

Da li popovi blagosiljaju topove

Djeca se igraju

Plastičnim bagerima ruju zemlju

Nožicama utabavaju svježe grobove insekata

Djeca su nevina, kao bodeži

 

Muškarci ubijaju, žene peru krv

To je drevna radinost još od kralja Šaula

Zaista, u pravu su kada kažu: Ničeg novog pod Suncem

Muškarci ubijaju, žene peru krv

Šta bi drugo radili, dokoni, jadni

Njihova djeca rastu, već su dječaci i djevojčice

Rumenih obraza, kestenjaste kose, plavkastih očiju

Plešu u bujnoj travi, što skrila je masovnu grobnicu.

Oceni 5