Dve jabuke
Instrra 02 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Drugi prostor

Ko god smatra normalnim poretkom stvari,

u kome jaki trijumfuju, slabi propadaju a život se

završava smrću,

miri se sa đavolskom vlašću.

 

Prolaženje ljudi i stvari nisu jedina tajna vremena

koje poziva da pobedimo iskušenje svog podanstva.

I na samoj ivici bezdana postavimo sto, na njemu čašu, bokal

i dve jabuke.

da bismo proslavili nedostižno sada.

Oceni 5