Bakali i vinokrčmari
Novac crkva

Photo: firebaseapp.com

Duhovnici

Ovo je sveštenikom rečeno, a nije kamenu...

Doista, bakali i vinokrčmari,

A ne duhovnici!

Na vranu konju sadioci

S dvomerilom ceneći

Zakon za dinar i po dva —

Što rad sledi za njima smrtna kosa!

Oceni 5