Rastrča se sivi mrak
Eggija1

Photo: Facebook

Duško Radović: Gde je dlaka

Kao pčela što u stalnom letu
nešto traži u šarenom cvetu,
šetao sam po dalekom svetu
i tražio dlaku u jajetu!

Pored mora, gde maslina drema
nađem jaje, ali dlake nema!

Gde je dlaka?
Pojeo je rak!
Dajte raka!
Pojela ga svraka!
Gde je svraka?
Pojeo je mrak!
Gde je mrak?
Strpan je u džak!

Još sam bio i krepak i zdrav!
Rumen, stasit, fantastično jak!
Najavih im da ću kao lav
progutati i svraku i džak!

Uplaši se stari džak,
rastrča se sivi mrak,
razlete se svraka,
razmile se rak,
pojavi se ona dlaka
– tanka, laka,
dlaka kao dlaka!

I sada je opet sve u redu:
opet dlaka ono jaje krasi…
Navucimo mesečinu bledu,
na prozore dana što se gasi.

Oceni 5