Ja sam sutra
DŽDŽojs

Photo: bbc.co.uk

Džejms Džojs: Najduži put okolo je u stvari najkraći put kući

Misliš da bežiš, a u stvari naletiš na samoga sebe. Najduži put okolo je u stvari najkraći put kući.

*

Greške su vrata otkrića.

*

Nacija predstavlja iste ljude koji žive na istom mestu.

*

Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan.

*

Moj jedini zahtev koji mogu uputiti svom čitaocu, jeste da celi svoj život mora posvetiti čitanju mojih knjiga.

*

Ja sam ostavio toliko zagonetki i nejasnoća da će profesori biti zauzeti godinama prepirući se oko toga na šta sam mislio. To je jedini način da se obezbedi besmrtnost.

*

Bojim se tih velikih reči koje su nas načinile tako nesretnima.

Oceni 5