Danas sam se dosta nagledao konopca
Vešanje

Photo: Pinterest

Dželat kod kuće

O čemu dželat misli

Kada se noću vraća kući sa posla?

Kad seda za sto sa ženom i decom

Da bi se poslužio kafom

I šunkom s jajima, da li ga pitaju

Kako je bilo na poslu,

Je li sve bilo u redu?

Ili skreću razgovor i pričaju

O vremenu, bezbolu, politici,

I stripovima iz novina,

I filmovima? Gledaju li

Njegove ruke kad se mašaju kafe

Ili šunke s jajima? Ako dečica

Kažu: Hajde, tata, da se igramo,

Ti ćeš da budeš konj, a ovaj konopac biće uzda,

Da li on odvrati kao u šali:

Danas sam se dosta nagledao konopca?

Ili mu lice zablista od radosti,

Pa kaže: život je lep?

A ako bledoliki Mesec priviri

Kroz prozor gde beba, devojčica spava

Pa se mesečina izmeša s njenim ušima i kosom –

Šta onda dželat čini? Mora biti

Da mu je prijatno. Jer sve je dželatu prijatno,

 

Čini mi se.

Oceni 5