Dok sve stvari ne zaneme
Jolandd 08 B

Photo: Jolanda Korać

Eugénio de Andrade: Čekanje

Ovde, gde izgnanstvo boli
Kao igle zarivene
čekaću na tebe
Dok sve stvari ne zaneme.

Sve dok se kamen ne raščini
I procveta.
Sve dok mi iz grla ne izađe ptica
I ne iščezne u tišini.

Oceni 5