I učini da budem srećan
Done 01 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Ežen Jonesko: Molitva

Malo sunce, Bože,
Za moju dušu.

Gospode, ja sam list,
Ja sam orah,

Uplašena žaba,
Ranjeni vrabac.

Ukrali su mi sva gnezda.
Sustigle su me sve praćke.

Mali Bože, uzvisi me,

I učini da budem srećan
Poput volova sa rogovima nevinim,
Poput pasa sa očima anđeoskim,
Poput lokvanja,
Poput kamena – prijatelja.

Oceni 5