Nostalgija ni za čim
Done 02 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Fernando Pessoa: Poput magle

Imam u sebi nešto kao maglu
to jest i ne sadrži - ništa
nostalgija ni za čim,
želja za nečim finim.
Obavijen sam time
kao maglom
i vidim posljednju zvijezdu kako žari
iznad ostatka u mojoj pepeljari
Popušio sam život.
Kako neizvjesno
sve što sam vidio ili pročitao!
I cijeli svijet, kao golema otvorena knjiga,
smiješi mi se na nepoznatom jeziku.

Oceni 5