Miloš Dišković: Izložba “Putujući čovek”

Galerija: Indija u Zaječaru

U svom rodnom gradu Zaječaru, u tamošnjem Narodnom muzeju, Miloš Dišković će od 3. do 17. jula na izložbi “Putujući čovek” predstaviti svoje fotografije s puta po Indiji. Deset uzbudljivih  dana u Bangaloru i Majsoru, dokumentovani su Diškovićevim slikama s lica mesta u čiju uzbudljivost ne treba sumnjati, jer je Indija mistična i spiritualna zemlja u kojoj se pronalazi sinteza svih tradicija. Iz kataloga ove izložbe, prenosimo zapažanje etnologa Dušice Živković: “Posebno mesto na fotografijama zauzima odnos, kako samih subjekata, tako i - putem oka aparata - autora, prema domaćim životinjama i načinu na koji su one deo svakodnevnog života, kao i odnos prema arhitektonskoj tradiciji. U svojevrsnom drugom planu, ali čvrsto sadržajno postavljena su vizuelna svedočanstva o egzotičnim, ili oku prepoznatljivim plodovima prirode, koji naposletku postaju deo kulture ishrane“...

Oceni 5