Koža savremenog pesnika

Galerija: Moje reči, tvoje telo

Po telima se crta već nekoliko hiljada godina, a tetovaža može da bude uspomena, konstantna molitva, upozorenje, ili umetničko delo, te razlozi koji se kriju iza tetovaža mogu da budu potpuno lični ili samo dekorativne prirode. Crteži na telu mogu da označavaju pripadnost nekom plemenu, da pripovedaju nečiju životnu priču ili da nemaju baš nikakvo dublje značenje.

Monty Richthofen, aka Maison Hefner, moderni poeta i tattoo majstor, čitavom procesu daje potpuno novu formu, te u okviru projekta „My Words Your Body“ tetoviranju prilazi kao procesu koji zahteva slepo poverenje klijenta. Naime, sadržaj tetovaže se određuje nakon razgovora sa subjektom koji se tetovira, te ovaj nema mogućnost da je vidi sve dok ne bude završena. Hefner sam bira i mesto za tetovažu, koja nastaje na osnovu slike koju umetnik dobija iz informacija o prošlosti, sadašnjosti, te o željama za budućnost koje subjekat čuva u sebi. Neophodno je da onaj koji se tetovira odgovori na pitanja koja nisu uvek prijatna, te da odluku o poverenju u umetnika donese pri čistoj svesti.

Oceni 5