Sergio Larrain: Oslobađanje od konvencija

Galerija: Na krst je pošaljite

Sergio Larrain je o fotografiji govorio kao o umetničkom oslobađanju koje nastaje u stanju draži, gracioznosti i miline, što je moguće jedino kada je umetnik oslobođen od konvencija, kao dete koje tek otkriva realnost. Nakon što dođe do tog stadijuma, njegova jedina dužnost je da organizuje ono što vidi, te ono što vidi samo on.

Oceni 5