Tim Flach: Između nade i beznađa

Galerija: Obeleženi za istrebljenje

Jasno je da je pitanje ugroženih životinjskih vrsta globalni problem, ali mnogi o njemu još uvek razmišljaju kao o apstraktnom konceptu, budući da se sa ugroženim jedinkama ne susreću svaki dan, te retko slušaju o njima. Upravo zbog toga je fotograf Tim Flach proveo godine praveći portrete sisara, reptila, ptica, te pripadnika ostalih ugroženih vrsta i podvrsta.

Tako posmatraču nije lako da okrene leđa onima koji nisu daleko od potpunog istrebljenja, a kada su fotografisani subjekti u pitanju akcenat je uglavnom na očima, što se razlikuje od uobičajenih načina na koji se životinje fotografišu, te uglavnom smeštaju u veličanstvene prizore iz prirodnog okruženja, na mesta koja su većini čovečanstva nepoznata i daleka. Serija je ponela ime Endangered, te subjekte direktno suočila sa posmatračem, i potpuno ih odvojila od prirodnih staništa.

Flach je pristao da sa čitaocima XXZ magazina podeli deo svojih fotografija, a oni koji budu poželeli da saznaju više mogu to da učine na njegovom web-sajtu, Facebook i Instagram profilu.

Oceni 4.5