Muzički album: Festival Opatija 1965.

Galerija: Dani kad su drugovi bili gospoda

Nema te tv-serije koja može da opiše estradnu Opatiju 1965. godine; to nije bio samo Festival, to je bio Jugoslovenski festival čija bi otmenost danas zbunila svakog tko bi se usudio da piše o Titovoj SFRJ. Bilo je to vreme tolerancije, političke korektnosti, multikulturnosti i svega onoga što je svet tek docnije otkrio; o eleganciji da ne govorimo, muziku da ne pominjemo jer je i takva bila bolja od današnjih kretenoidnih sadržaja; povrh svega – ti osmesi, taj smiraj duha, ta Opatija, ta muzikalnost, ta uveliko bolja prošlost – sve nas navodi da nostalgiju pretvorimo u stalno stanje duha. Svaka vam čast, drugovi, koji ste uvek bili gospoda!

Oceni 5