Istorija koju su brisali
Phoot1

Photo: Instagram

Fotografsko pamćenje

LGBTIQ+ istorija je, poput nekakvog sveta alhemije, kompleksna, prožeta misterioznim “znakovima pored puta” i skrivenim značenjima koja zahtevaju da se svaki od sumnjivih subjekata posmatra kako na fizičkom, tako i na psihološkom nivou. Duboko skriveni načini na koji su funkcionisali pripadnici ove manjine predstavljali su neku vrstu neminovnosti, a kako bi se zavarali tragovi, te osigurao nastavak nevidljivosti u svetu koji je uglavnom bio neprijateljski nastrojen.

Muškarci i žene na slučajno pronađenim fotografijama uglavnom su anonimni, pa nije moguće da se utvrdi da li se radilo o gej parovima, ili o bliskim prijateljima. Većina starih fotografija koje bi manifestovale bilo kakvu naznaku homoseksualnosti uništavane su od strane pripadnika porodice, a kako bi se sačuvalo dobro ime familija koje su bile spremne da brišu svoje članove, kao uostalom i bilo koju drugu životnu različitost koja se smatrala opasnom. Subjekti sa onih fotografija koje bi nekim čudom preživele rođačke besove ostajali su bezimeni i bez istorije, sačuvani tek milošću onih koji su ostajali rešeni da na poleđini ne napišu ni njihova imena. Tako na svaku fotografiju koja se greškom protumači kao dokaz o LGBTIQ+ prošlosti, dolazi bar nekoliko hiljada onih koje su spaljene ili pocepane na komade, a kako bi se sačuvala neka porodična tajna.

Kvir istoriji se sada priključila i kolekcija starih fotografija koju Nini i Treadwell grade već dvadeset godina, a na snimcima su zaljubljeni muški parovi koji su živeli između 1845. i 1955. godine.

Oceni 5