Radio drama
Fntm 11 S

Photo: tumblr.com

Fransoa Rable: Pantagruelovsko predskazanje

„Pantagruelovsko predskazanje" nastalo na matrici teksta Fransoa Rablea, komponovano je u radiofonskom smislu kao svojevrsni mozaički esej od pomenutog dela i vesti iz crne hronike.

Mračna perspektiva koju svaki dan nude vesti iz crne hronike kontrapunktski je orkestrirana naspram delova crno-humornog Rableovog teksta. Ceo taj kompleks pomešanih stvarnih vesti i Rableovog humora dodatno je suprotstavljen mogućnosti drugačijeg izbora, koji u životu ne bi vodio čoveka ka raznim oblicima nasilja i ubistvu kao ultimativno negativnom činu.

Oceni 5