Moskva 23. veka
Futu 01 S

Photo: www.openculture.com

Futurizam je odneo šalu

U vreme retro-futurizma u Rusiji – koji je obuhvatio prvu polovinu dvadesetog veka – pojedinci su smelo zamišljali svet sutrašnjice, koji prilično liči na ovaj današnji. Te predstave se nisu puno razlikovale, bilo da su ih izmaštavali industrijski titani, stručnjaci za marketing, sovjetski idealisti, ili carski podanici, iako iz današnje perspektive možda izgleda da ljudi tog sistema nisu očekivali velike promene. Razglednice iz 1914. godine, štampane u trenutku kad Rusija ulazi u Prvi svetski rat, pokazuju nam da je zemlja ipak očekivala modernu tehnološku budućnost.

Možda je nekolicina najdalekovidijih Rusa mogla da predvidi ono što će, u tom trenutku carska, Rusija da doživi u godinama koje dolaze: užase Prvog svetskog rata, Revolucije i građanskog rata, ali onaj koji je naslikao ove razglednice nije planirao katastrofalnu budućnost.

Iako je navodno prikazana Moskva XXIII veka, razglednice ilustruju grad koji je još uvek deo carske Rusije, gde se svakodnevni život odvija slično kao i pre trista godina, sa dodatkom prevoznih sredstava i drugih tehnoloških boljitaka koji su se od budućnosti očekivali.

Slike podsećaju na ilustracije iz dečjih knjiga, a praznična atmosfera koja na njima vlada ima za cilj da posmatraču obeća kvalitetniji život koji će zadržati i tradicionalne detalje na koje je navikao.

Oceni 5