U kasne sate
isus Hrist

Photo: http://www.stephensizer.com

Gdje bih vodio Isusa

Isuse blagi, u doba kasnih sati,
Kad još bdiju siromasi tvoji,
Skromnom krojaču odvest ću te da ti 
Jedno obično odijelo skroji.

I obućaru malom, koji svu noć kuje
Oštre čavle u teški potplat.
Dok tvornice cipela žučno bruje,
Milijun pari skuju za jedan sat.

Zatim čovjeku, koji šešire pravi
Sa spuštenim obodom da skriju bol.
Jedan će da se nakrivi i na tvojoj glavi
Prostran da u se primi i tvoj aureol.
 

Onda ćemo poći u krčmu kraj grada
Koja liči na stari, nasukani brod.
Gdje braća za stolom od silnog jada
Bacaju čaše i šešire na pod.

Prvi krik pijetla bit će britka strijela
Od koje će ti srce da krvari.
Drugi krik pijetla bit će mrak u dnu čela.
Prepoznat nećeš ni ljude ni stvari.

A trećim krikom kad se pijetli jave,
O Isuse, zateturat ćeš od bola.
Tvoj šešir će pasti s glave.
Šešir i aureola.

Oceni 5