Da li ti je dosta?
Spomm 01 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Glatko sletanje

Postoji skrovište besmrtnog
koje čekamo ovde gore
gore na ploči jer pri dremanju
isparenja iskuljaju i nestanu.

A na duge staze okriviti
dodaje novi duh vodenim bojama
u čuvenom iskrenom epitafu
koji ukrašava ubicu.

Da li ti je dosta? Samo reci
pravedno da talac optužuje
sebe, dok kuva jaje,
brojeći do onda kada gubi

nadu za smekšanim budućim životom,
prihvatajući grubost sa smeškom
kao što mrena, ne manje,
časno beli do mira.

*Sa engleskog preveo Bojan Vasić; Objavljeno u časopisu Agon

Oceni 5