Film: Prvi poljubac
Ngod 01 S

Photo: tumblr.com

Glupost kao definišući faktor

Intelektualci koji nisu pristalice političkih i kulturnih ciljeva LGBT pokreta često prigovaraju da je termin "homofobija" naprosto politička etiketa, kojom se lakše diskredituju politički protivnici: ističu da psihološka i psihijatrijska struka ne poznaju psihičku bolest sa takvim nazivom, te da se kod ljudi nesklonih homoseksualcima ne vidi nikakvog straha od homoseksualaca - što bi bio preduslov da se govori o "fobiji". Vodeća svetska novinska agencija "Associated Press" je 2012. god. prestala koristiti termin "homofobija" u svojim tekstovima, uz objašnjenje da je riječ o političkoj etiketi namenjenoj diskreditovanju političkih neistomišljenika.

Međutim termin "homofobija" se koristi u nekim pravnim dokumentima, pre svega u aktima koje donose tela Evropskog parlamenta, od kojih je verovatno najznačajnija Rezolucija Evropskog parlamenta o borbi protiv homofobije u Evropi iz 2012. god.

Institucionalna homofobija je termin kojim pristalice LGBT pokreta opisuju "brojne načine kojima vlada, poslovni sektor, verske i državne organizacije sistematski diskriminišu na temelju seksualne orijentacije ili identiteta". Nakon što je Ruska Duma (donji dom parlamenta) 2013. godine sa 436 glasova "za" i niti jednim glasom "protiv" (ruska Državna Duma ima ukupno 460 poslanika iz cele Rusije, od kojih je 238 iz vladajuće "Ujedinjene Rusije", 92 iz Komunističke partije, 64 pripada "Pravičnoj Rusiji" (socijaldemokrati), a 56 Liberalnoj demokratskoj partiji) izglasala zakon kojim se zabranjuje tzv. "homoseksualna propaganda", "Human Rights Watch" je tu instituciju kao celinu optužio za homofobiju. Vrlo uspešni holivudski glumci i deklarisani homoseksualci Rupert Everett i Richard Chamberlain su 2010. godine optužili za institucionalnu homofobiju celokupnu filmsku industriju u Holywoodu.

Kulturalna, kolektivna ili društvena homofobija se odnosi na društvene norme i standarde koji diktiraju uverenje kako je biti heteroseksualan bolje ili moralnije nego biti lezbejka, gej ili biseksualka/c te da svako jeste ili bi trebalo da bude heteroseksualan. I za kulturalnu homofobiju se koristi naziv heteroseksizam.

Homofob je - prema pristalicama termina - osoba koja ima strahove i averziju prema homoseksualcima.

"Prvi poljubac," kratki film o homofobiji i o problemima sa kojima mladi gejevi mogu da se susretnu u školi, režirala je Milica Đenić 2010. godine. Namera filma bila je da se upru dva prsta u homofobiju koja hara Srbijom, gde su drugačiji stigmatizovani, što omogućava primitivno ulično nasilje huligana i pravoslavnih fanatika.

 

Oceni 5