Putuje soba, putuje pokućstvo trulo
Bolnic 09 S

Photo: www.centerforhealthjournalism.org

Gospođa u posjeti kod bolesnog djeteta svoje sluškinje

Vladimiru Nazoru

Bolest je ponijela sobu ko sivo oblačno jedro i soba plovi ko lađa.

Putuje soba, putuje pokućstvo trulo, putuju duge, mokre, izribane daske,

sve se miče u sobi: miču se gadne prikaze i maske.

Negdje iza stijene surovi glasovi, vino, pijana svađa.

 

Dijete snatri: ulicom luta.

Ko žuta krpnjača lutka, u sivoj parhetnoj bijedi,

dijete nepomično gleda stolnjak na stolu gumeni,

gdje se ko krvava vrpca meander vijuga rumeni,

i odraz se dimljive svjetiljke po linoleumu cijedi.

A dijete snatri: ulicom luta,

svi su ljudi umorni, žalosni, blijedi,

strojevi iza zida sipljivo sopte.

Kanali crni bljuju i masne vode iz tamnih rupa lopte,

iza plota skaču bijele vunene lopte

i gospođice viču loptama čudne engleske riječi.

Tu na rubu postelje, u krznu, ljubazna, draga,

Gospođa strana, tiha, s kretnjama voštanim, blaga.

Njeno se bijelo lice miče u sjaju na svijeći.

Bolest je ponijela sobu ko sivo oblačno jedro i soba plovi ko lađa.

Putuje soba, putuje pokućstvo trulo, putuju duge, mokre, izribane daske.

Sve se miče u sobi: miču se gadne prikaze i maske.

Febra namata sutone, jesen, crvene krošnje,

febra namata mutne i bezbrojne slike u klupko.

Tu se gospođa strana smiješi ljubazno, ljupko,

i šal joj se vijori svilen, posljednje pariske nošnje.

 

Sve se u vrućicu slijeva: crkve i stabla i potoci,

daleke slike putuju ko crni bazaltni otoci.

Miče se zavjesa, svjetlucaju ormari,

miču se u kutu nevidljive stvari;

pucketa plamen svijeće u svijećnjaku od bronce,

nad posteljom Konac plete svoje pljesnive konce.

Dijete leti na oblaku: za njim se pružaju ruke,

a jastuci plove ko lađe u rasvijetljene luke.

Lijevo i desno ostaju čađave strehe i tramovi,

zvekeću zvonca trojke, zvekeću orme i hamovi,

zvekeće žlica u čaši.

Srca nemirno kucanje,

ruka u ruci Gospođe: tjeskobno mucanje.

Malo se tijelo znoji, oči potonuše nikom

kod dodira mutnog s čudnom i nejasnom slikom:

da ima milostivih dama koje ne služe,

a ruke im nisu crvene nabrekle ribe u modroj vodi plebe,

i zubi se cakle, blistavi, bez krnja.

Tkanina miriše, to nije majčina prnja,

njena je ruka topla, mekana, ne zebe,

ona daruje breskve, ananas, smokve, ruže.

 

"Zašto majčine oči tako zbunjeno kruže?

Zašto su majčine ruke tako crne i grube?

O, zašto mati muca kroz gnjile i bolesne zube?"

 

O, sramno rumenilo stida što cvate na obrazu dječjem,

o, spoznajo tamna, crna ko mrtvačka jama,

kad dijete guta gvalje neizrecive muke

od stida za majčine zube, za njene hrapave ruke!

Kad dijete spoznaje mutno da njegova sluškinja mama

nije dama ko ova bijela i strana dama.

Izvor je patnje mutan. U toploj sutonjoj stravi

treperi uljeni jezik na staroj polituri.

Miče se kazalo crno na niklastoj uri,

olovne misli se dime u bolesnoj dječjoj glavi:

kako je majčina gospođa mirisna, blaga, strana,

grimizno, divno plamti čaša hipermangana.

Bolesne minute.

Na usni okus slatkoljepljive vodice,

sjena na stijeni sadrene Bogorodice.

A krevet plovi ko lađa. Svjetiljka tinja.

Miriše ljeto: sunčane lokve, miris bresaka, dinja,

a noć je zimska. Vjetar. Snijeg praminja.

 

Dijete je dijete.

Gradove gleda, crkve, tamne drvorede,

i sve se u bunilu mota.

Tu je soba, tu je miris piškota,

tu se ananas lijepi za prste, mirišu smokve, kruške,

nad mekanim gnjilim tijelom dah hladne samrtne njuške.

 

Dijete ne zna da njegovo umorno tijelo u sivoj povorci grede,

po zakonu podrijetla, po sivom zakonu bijede.

Dijete ne zna da jedni sa sobom nose uljene slike i hrtove,

dvorce, lovačke puške, engleske vrtove.

A drugi venu u dvorištu: plijesan ljepljiva, siva,

gdje zamire zvižduk čađavih lokomotiva.

Jedine igračke tu su olovne žlice, stare limene kante,

jedni plove kraj drugih kao ledene sante,

jedni s kletvom, a drugi s frazom od guvernante.

O, sive žalosti soba kad kao sablast pluta

podstava starog poderanog kaputa,

a sušica gviri ko bolesno vižle iz kuta.

O, tračnice, smetišta, lomot lokomotiva,

plotovi sivi, prazni lagvovi piva,

sve se u djetetu plete u fosforne kolute:

boje se kreću, maske, zelene, sumpornožute.

O, ona tavanska tmina, gdje vonjaše starih kaloša gumija

i gdje su štakori grizli frizure sagnjilih lutki

ko hijene lice sagnjilih mumija.

Gdje su padale kiše, beskrajne sumrake duge,

gdje je svirao vjetar na harmonici tuge.

Međ krpama gnjilim, starim razbitim crijepom,

u svijetu škrinja i stare prebite metle,

tu su blistale te dječje oči svijetle

što sada gasnu i sanjaju o tavanu čarobnom, lijepom,

o tavanskim tajnama, o sutonu i smeću,

kamo su posljednji jesenji leptiri

pod krov pred mrazom znali da dolijeću.

Štakori, vjetrovi, škrinje, polusjaj razbitog zrcala,

čađavi barjak dimnjaka gdje iskra bi rujna zavrcala,

kiše, jesenje kiše i vječno mokre ponjave,

mamine nabrekle ruke, po lugu i pepelu vonjave,

sve se to mota i gine u polumraku tmine,

a u grlu raste skerletni prsten angine

i grize meso bodljikav otrovan pauk.

 

Soba je sluškinje prazna.

Treperi svijeća.

Ko bolesno pseto cvili u polutmini jauk.

Oceni 5