Ne znam gde sam ostavila kandže
Šimborska

Photo: nobelcenter.se

Govor u birou za izgubljene stvari

Na putu s juga na sever izgubila sam nekoliko boginja,
i mnogo bogova na putu s istoka na zapad.
Jednom zauvek ugaslo mi nekoliko zvezda, nebo otvori se.
U more potonulo mi jedno, pa drugo ostrvo.
Čak tačno ne znam, gde sam ostavila kandže,
ko ide u mom krznu, ko živi u mojoj ljušturi.
Pomrli mi braća i sestre, kada sam ispuzala na kopno
po koja koščica samo u meni godišnjicu praznuje.
Iskakala sam iz kože, trošila pršljenove i noge,
veoma mnogo puta padala u nesvest.
Odavno sam na sve to zažmirivala trećim okom,
mahala perajem i tresla grane.

Denulo se, propalo, na sve četiri strane razvejalo.
Sama se čudim, koliko je malo od mene ostalo:
trenutno pojedinačna osoba ljudskog roda,
koja je samo kišobran juče u tramvaju izgubila.

Oceni 5