Školski program
Pingvi 01 S

Photo: metode.org

Homoseksualnost u prirodnom staništu

Argument da je homoseksualnost neprirodna nije ništa novo, što pomalo zbunjuje budući da životinjski svet buja od istopolnih odnosa. Jasno je da niko ne može da odredi da li je određena životinja gej, biseksualna ili bilo šta drugo iz ponude etiketa koje je čovek osmislio, pa kada se termin "homoseksualno ponašanje" koristi kako bi se odredila neka pojava u životinjskom svetu, obično se misli na udvaranje u okviru istog pola, te na ono što se naziva nereproduktivnim seksom, kao i na formiranje istopolnih parova, čak odgajanje mladunaca od strane istopolnih roditelja. Neke vrste ispoljavaju samo neka od ovih ponašanja, dok druge nekoliko, a naučnici tek počinju da razumeju kako evolutivne, tako i genetske implikacije homoseksualnih odnosa u životinjskom svetu.

 

Oceni 5