Ne razumem
Abha 01 S

Photo: Aurelien Villette

Horhe Luis Borhes: Čovek koji liči na mene

Na jednom pustom mestu u Iranu ima jedna ne odveć visoka kula bez vrata i prozora. U jednoj prostoriji (čiji je pod od zemlje i ima oblik kruga) nalazi se jedan drveni sto i klupa. U toj kružnoj ćeliji čovek koji liči na mene ispisuje slovima koja ne razumem veliki spev o čoveku koji u drugoj kružnoj ćeliji piše spev o čoveku koji u drugoj kružnoj ćeliji... taj proces nema kraja i niko neće moći da pročita ono što sužnji zapisuju.

Oceni 5