Sramoti ulicu
Aameat 01 B

Photo: art/ Pieter Aertsen

Horhe Luis Borhes: Mesara

Bestidnija od javne kuće,

mesara sramoti ulicu.

Iznad ulaza

slepa kravlja glava

predsedava veštičjem poselu

išaranog mesa i konačnog mermera

s odsutnom dostojanstvenošću idola.

 

Oceni 5