Kao usamljene sveće
Senks 01 S

Photo: Steinar Engeland

Horhe Luis Borhes: Nepoznata ulica

Golubijom polutamom

nazivali su Jevreji početak večeri,

kada senka još ne uspori korake,

a spuštanje noći se opaža

kao dolazak očekivane i drevne muzike,

kao prijatna padina.

U tom času kad svetlost

ima finoću peska,

put me je vodio nepoznatom ulicom

otvorenom u plemenitoj širini terase

čiji su gipsani venci i zidovi imali

nežne boje kao samo nebo

koje je pozadinu činilo uzbudljivom.

Sve-osrednjost kuća,skromnost stubića i zvekira,

možda nada da će se pojaviti neka devojka na balkonu -

nadimalo mi je željno srce

kao bistra suza.

Možda je ovaj trenutak srebrnog sutona

preneo svoju nežnost na ovu ulicu

učinivši je stvarnom kao stih

zaboravljen i ponovo nađen.

Tek kasnije sam shvatio

da je ta ulica tuđa,

da je svaka kuća veliki svećnjak

u kome životi ljudi gore

kao usamljene sveće,

da svaki naš nepromišljen korak

prolazi golgotama.

Prevod: Radivoje Konstantinović

Oceni 5