Nema drugih rajeva osim izgubljenih
Faffa 02 S

Photo: Sohrab Hura

Horhe Luis Borhes: Obuzetost prošlošću

Znam da sam izgubio toliko stvari da ih ne bih mogao izbrojati i da su ti gubici, sada, ono što je moje. Znam da sam izgubio žuto i crno i mislim u tim nemogućim bojama kako ne misle oni koji vide. Moj otac je umro, a uvijek je pored mene. Kada hoću da recitujem Svinbernove stihove, ja to činim, kažu mi,  njegovim glasom. Samo je onaj koji je umro naš, naše je samo ono što smo izgubili. Izrael je postojao kada je bio drevna čežnja. Svaka pjesma, vremenom, postaje elegija. Naše su žene koje su nas napustile, kada nas ne muči isčekivanje koje donosi strepnju, niti nemir i muke nadanja. Nema drugih rajeva osim izgubljenih.

Oceni 5