Nacionalizam je uvijek negacija čovjekovih prava
Ajjga 23 S

Photo: tumblr.com

Identitet koji čovjek ne bira

Pripadnost određenom narodu, naciji ili etniji, nije po sebi nešto negativno. To je takozvani zadani ili naslijeđeni identitet koji čovjek ne bira i koji mu je ponekad i teret. Problem nastaje onda kad se nacionalni identitet postavi iznad svih drugih čovjekovih identiteta. Iz toga nužno nastaje nacionalizam koji ne podnosi pripadnike drugih naroda, ali ni vlastite koji ne slijede nacionalne mitove i ideologije. Da, nacionalizam je uvijek negacija čovjekovih prava jer čovjeka svodi isključivo na pripadnika nacije, depersonalizira ga i uskraćuje mu pravo na druge identitete, na ljudsko dostojanstvo, individualne slobode i prava.

*Al Jazeera Via Kulturbunt

Oceni 5