Već uveliko hrče
Anhhel1

Photo: George Krause

Igor Borozan: Čipka

Nepregledna, nastani se
U mene, nelagoda, i stid

Kada zamislim, u borbi
Za crkavicu, okopnjelu
I ne baš lijepu, komšinicu

Kako, u kasnim pedesetim
Sa tajnom ušteđevinom
Odlazi do drugog grada

Da prvi put, kupi čarape
Sa čipkom i halterima

Kako ih, pred ogledalom
Stidna i sretna, navlači

Da za godišnjicu braka
Iznenadi utučenog muža
Koji već uveliko, hrče

Oceni 5