Uspomene
Fantoma 12 S

Photo: Facebook

Igor Borozan: Ostaci doručka

Kao da svi su, tek, istrčali na ulicu
mahnuti svatovima i ukupiti
bombona

Ostale po krevetima zbačene deke,
tople još, ostaci doručka, zebnja
u hodniku

Preko zamuklih avlija, preko pragova
te večeri je, djevičanska prešla
tama

Za njom, čizme vojničke, da gaze
nečije nezaštićene
uspomene

Oceni 5