Pjesme Bloku
Cvetajeva1

Marina Cvetajeva i Aleksandar Blok

Photo: Twitter

Ime ti je – na jeziku mom ledokockica

Ime tvoje – u ruci je mojoj ptica,
ime ti je – na jeziku mom ledokockica,
jedan jedini pomicaj usnica,
ime je tvoje – od pet slova bukvica.
u letu ulovljena loptica,
zvon ustiju srebrnopraporca.

Kamičak hitnut u prud tihi,
zaridaće tako, imenom ti.
Poput noćnog potmulog bata kopita,  
koja gromko grme od imena tvoga.
Što zazvaće ga u hramu mome
zvonko škljocnut zvuk okidačev.

Ime je tvoje – ah, neizriječja! –
cjelov međ moja oka dva,
stud nježna zatvorenih kapaka,
ime tvoje – poljub je snijega,
gutljaj plav, ledene vode s kladenca.
S imenom tvojim – duboko se sniva.

15. aprila 1916.

*Priložio s ruskog za Hiperboreju Radomir D. Mitrić

Oceni 5