Radio drama
Done76

Photo: thequeerfrontier

Ingmar Bergman: Pitanje duše

“Ingmar Bergman je filmski stvaralac posebnih trenutaka. Njegovi filmovi su sačinjeni od refleksija glavnih likova i produbljeni deljenjem vremena u Prustovom stilu, ali još snažnije, kao kad bi Prust bio multipliciran Džojsom i Rusoom odjednom, postajući tako gigantska meditacija zasnovana na jednom trenu. Bergmanov film je, takoreći, dvadesetčetvrti deo sekunde preobražen i produžen na sat i po. To je svet zgusnut između dva treptaja, tuga između dva udara srca, radost življenja između dva pljeska rukama.”

Žan-Lik Godar

“Izgleda arogantno poželeti da se nešto kaže ili napiše o Ingmaru Bergmanu. Svaki komentar postaje pretenciozan. Njegovi filmovi stoje sami za sebe kao moćni svetionici u filmskoj istoriji. Poželeo bih im samo ovo: da mogu da budu oslobođeni svih komentara, čitavog balasta istorijata njihovog tumačenja, kako bi opet mogli svima da osvetljavaju put.”

Vim Venders

Oceni 5