Sunce ceo prozor ispunjava
Aakri 06 S

Photo: Marija Đoković/XXZ

Isti broj

Oči jedva otvorene
     Ruka na drugoj obali
Nebo
     I sve šta se dešava
Vrata se nagnula
Jedna glava
     Nadvišava okvir
A kroz kapke
Može da se preko pogled šalje
Sunce ceo prozor ispunjava
No drveće se zeleni i dalje
     Pada jedan čas
     Toplije je
I kuće su manje
Prolaznici su usporili kretanje
I gledali stalno u visinu
     Sada nas lampa osvetljava
Pogleda upravljena dalje
I mogli smo svetlost da vidimo
     U dolasku iz daleka
Zadovoljni smo bili
     Uveče
Pred drugim stanom gde nas neko čeka.

*Preveo Ivan V. Lalić

Oceni 5