Pohvala slabosti: Nova knjiga pesama Dragoljuba Stankovića
Dragoljub Stanković

Photo: Hiža od besid

Istina je tamo gde su nejaki, odbačeni, ubijeni

Tragovi istinske ljubavi

“Podeljena u pet ciklusa, Pohvala slabosti počinje nedvosmisleno angažovanom istorijsko-poetskom posvetom, a završava u pesmama koje se bave upravo onim što otvoreno tvrdi i naslov zbirke – slabošću, malenošću, poniznošću, krotkošću – hristolikim osobinama koje zapravo traže Hrista u svima nama, traže one tragove istinske ljubavi prema onima koji su nišči telom i duhom jer njihovo je, da parafraziram, carstvo poetsko. Moglo bi se mnogo reći o hrišćanskom, jevanđeoskom, karakteru ove zbirke. Crkva je, kao skup ljudi žednih moći, odvajkada uništavala pravi duh hrišćanstva očit u prva tri Jevanđelja, a posebno u onim Hristovim čudima koja su zapravo i opredelila kako apostole, tako i obične stanovnike Judeje da mu se priključe. Ljubav prema drugom ljudskom biću, ko god i šta god ono bilo, nauk je autentične zajednice i prave ljubavi. Nažalost, ili na sreću, od toga nam je ostala samo Stankovićeva poezija, da svedoči da je tako nešto ipak moguće, da nas pozove da se tome vratimo, ne nužno kao hrišćani, nego kao ljudi, ne kao kongregacija, nego kao slobodne ličnosti koje odlučuju da drugog i drugačijeg vole i poštuju kao sebe samog. Ako to nije nepatvoreno i naravno idealizovano hrišćanstvo, onda ja ne znam šta jeste” (odlomak iz pogovora Vladimira Arsenića).

Pohvala slabosti

Treba čuvati svoju slabost
negovati je
ona ima budućnost
može da se razvija
menja ljubopitljiva
spremna na opasnost
rizik
ona otvara novo
neviđeno
kao dete žena.

Nasilnik je mrtvac
uplašen za sebe
histeričan
tvrd i hladan kao leš.

Jak klonuće
pući će krt
kao idol lutka od slame
strašilo
nemoćan ojačaće
mekan i topao kao poljubac
dodir ljubavnika.

Slabost svuda nalazi puta
kao voda
silina se lomi u samoljublju
misli da sve zna
a prezire sebe i svet
bespomoćnost ništa ne zna
voli sve i prepušta mu se.

Tananost nevidljiva vlada
hoda ptičijim nogama
osionost se hvališe
na kraju
ostaje tiho
a ne moćno.

Ja pevam slabima
da slabost od svega oslobađa
kao more u kome sve se obnavlja
i nestaje
jer ranjivost se ne gordi 
traži zagrljaj i predaje mu se.

Istina je tamo gde su nejaki
odbačeni ubijeni
u manjini u ritama
na rubu glas je nečujan
senka ponorno duboka.

Ne stidite se slabosti
govorite o njoj
ali bez računa i sujete
s čuđenjem i udivljenjem
jer sve postoji zahvaljujući njoj.

Ljubite svoju krhkost
u mislima i na delu
nežnost je primenjena osetljivost
jedina forma
dostojna čoveka
a saosećajnost najviša
vrlina.

*Knjigu Dragoljuba Stankovića trenutno možete naručiti kod izdavača, na mejl partizanskaprodaja@gmail.com, po ceni od 700 dinara, a uskoro će biti dostupna i u svim boljim knjižarama u zemlji i okolini.

Oceni 5