Aleksandar Dugin: Dušanom Silnim protiv liberalizma

Četvrta politička teorija je predlog za suprotstavljanje liberalizmu ali i komunizmu i fašizmu – to je odbacivanje čitave političke moderne. (...) Srbija bi trebalo da ima sopstvenu četvrtu političku teoriju koja bi se zasnivala na Dušanu Silnom, caru Lazaru, Njegošu, odnosno na svemu onome što veliča srpsku slobodu, nezavisnost i srpske vrednosti.
Putinov ideolog gostovao je u Beogradu, u hotelu Moskva, gde je izlagao svoju teoriju o spasenju sveta od zlog Zapada, u kojem je i Srbiji namenio malu, ali zapaženu ulogu; Stanje stvari, 5. decembra

06.12.2019.


Sve izjave
Oceni 1.5