Peter Handke: Ništa od pomirenja, niko me ne razume

Volio bih da sretnem jednu majku sa jedne i jednu sa druge strane. Jednu majku iz Kravice, gde je bio početak svih masakara, i jednu majku iz okoline Srebrenice. To je bila moja ideja, ali mislim da je bila pomalo naivna. Mislim da u ovom trenutku tu ideju ne mogu da realizujem.
Nobelovac, kum zločinca Novislava Đajića zvanog Remove Kebab, najpoznatiji negator genocida i relativizator zločina, uporno nastavlja svoju lažipriču, za njega je rat u BiH počeo 1993. godine, a etnička čišćenja, ratni zločini i genocid nad Bošnjacima tumači kao osvetu – baš kao i razni srpski zločinci i njihovi obožavaoci, RTRS, 9. decembar

10.12.2019.


Sve izjave
Oceni 1