Milo Lompar: Vojno-crkveni molekul u kosovskom jedinjenju

Kosovo i Metohija su izgubljeni i spaseni onoliko koliko su srpski narod, njegove javne ustanove, politički i intelektualni činioci, medijski svet, spremni da u svom svakodnevnom životu čine stvari u skladu sa istinom: da svojim sitnim svakodnevnim radom (i katkad po cenu ugrožavanja isto tako malenih ličnih interesa) svedoče da im je stalo do elementarnih prava srpskog naroda. Drugosrbijanski nosioci zapadnih (američkih) interesa uporno nastoje da razlože ovakvo javno osećanje, da svedu čoveka na molekul koji treba da bude povezan sa drugim ljudima (i da konstituiše zajednicu) u oblasti seksualnih ili prava životinja, ali ne u oblasti tradicijskog sveta: crkve, vojske, kulture.
Profesor Filološkog fakulteta, zakleti egzorcista duha samoporicanja koji na sve gleda isključivo sa srpskog stanovišta, kroz snajperski nišan, brani Kosovo od nekih tamo izdajnika koji svode čoveka na molekul u svojim tajnim laboratorijama, u intervjuu za Preokret.info, 6. decembar

11.12.2019.


Sve izjave
Oceni 1