Dragomir Anđelković: Mislim da sam video genocid

Režim u Crnoj Gori je otvoreno antisrpski. Svoju politiku gradi na sprovođenju identitetskog genocida nad srpskim narodom u toj zemlji i na zatiranju njenog srpskog istorijskog nasleđa. Crna Gora nesporno ima srpske korene a njena aktuelna vlast želi da ih saseče i zaokruži svoj nacionalni projekat utemeljen, po hrvatskom modelu, na kontraidentitetu. Samo onome ko je u Srbiji politički slep ili prema svom narodu maliciozan nije jasno da je tako.
Politički banalitičar, popularni Karanfil, sipa drvlje i kamenje na Crnu Goru, po staroj mantri koja veli: ako Srbi negde nemaju apsolutnu nadmoć i privilegije, onda su ugroženi; Vidovdan, 11. decembar

12.12.2019.


Sve izjave
Oceni 4