Aleksandar Lazić: Dijaspora kao vid zagrobnog života

Dijaspora mora da shvati da mi ovde, kako napisa – večeras opravdano odsutni – Vladimir Dimitrijević, „dišemo na trsku“, da smo izranjavani i desetkovani, što bi se reklo „ne plač՚ dijasporo ako izginemo“! U tom smislu rečenice iz dijaspore tipa VI HOĆETE SAMO PARE I DA TROŠITE U KAFANI moraju da se izbace, jer koliko god bilo tačno kod nas ovde da „kafana ne sme da trpi“ toliko je istinito i ono da (opet V. Dimitrijević) i „patriotska inteligencija mora nešto da jede“. (...) A kad mi gledamo odavde na rasejanje moramo da shvatimo – kako je to neko rekao – da je „dijaspora vid zagrobnog života“, ja sam to preveo da Srbi u rasejanju ili postanu veći Srbi od nas ovde ili postanu veći Amerikanci od Amerikanaca.
Urednik portala Stanje stvari razmatra muke i nevolje na liniji matica-dijaspora, a sve u kontekstu zapadne okupacije pod kojom žive obe strane, sve stenjući i ropćući, pogotovo ova koja je dijaposporna, Stanje stvari, 15. januar

15.01.2020.


Sve izjave
Oceni 2