Nikola Malović: Pravoslavna teološka Crna Gora

Uzdignemo li fokus, vidimo da smo u evropskom ekonomskom slijepom crijevu, i da boljeg života do kraja života naših nasljednika – neće biti. Osim ako ne djelujemo odmah svim načinima osim samospaljivanjem, samo da ode Kurta, i da ne dođe Murta, nego da na možda potpuno neočekivanim osnovama, na svima ljudima alogičnom uređenju, primjerice pravoslavnoj teološkoj državi – uredimo sistem po našoj mjeri, od Mora do Dunava, kao u Svetosavskoj himni. I da nas Bog vidi. Srbi imaju pravo na vlastiti put. Sve drugo smo probali.
Srpski pisac iz dijaspore (z.p. Herceg Novi) ima rešenje za sve probleme – stvaranje pravoslavne teokratske države u Crnoj Gori, šteta što se zaustavio na srednjem veku, mogao je da ode još dublje u prošlost i da predloži stvaranje robovlasničkog društva; Pečat, 24. januar

27.01.2020.


Sve izjave
Oceni 4