Časlav Koprivica: Početak bune protiv đukanlija

Suverenost već odavno nema značenje koje je, makar načelno, imala u XIX stoljeću. No i tada, kada bi Turska pribjegavala tradicionalnim nepočinstvima nad hrišćanima (čitati: pravoslavcima) u Osmanskom carstvu, uvijek je tu bila spremna Rusija da pripomogne, da se založi, ako treba i uvjerljivo zaprijeti Osmanlijama, a u krajnjem i da povede rat – ako joj u tome nije smetao Zapad. Situacija u Crnoj Gori sada je slična kao u doba osviješćenja postojanja Istočne krize: Osmanlije su sada đukanlije, pravoslavna „raja“ su crnogorski Srbi koji čekaju svoju Rusiju. A to osim same današnje Rusije, tj. prije same Rusije, ovoga puta na prvom mjestu MORA biti Srbija.
Filozof i redovni profesor Fakulteta političkih nauka priprema se za treći srpski ustanak, ovog puta u Crnoj Gori, usput obogaćujući srpski jezik novom rečju – đukanlije; nije mu to prvi put da neologizira, njegov znameniti doprinos razvoju jezika je i reč samoobgraničenje (to je ono kad se svi Srbi ujedine u jednu državu, pa makar to koštalo koju stotinu hiljada nesrpskih života), Stanje stvari, 5. februar

14.02.2020.


Sve izjave
Oceni 1