Nenad Kecmanović: Korona, američko hibridno oružje

A šta ako su vladari iz sjenke, umjesto trećeg svjetskog rata, proizveli koronavirus kao supstitut koji će, bez prolivanja krvi, izazvati globalna ljudska stradanja i privredna razaranja kako bi pokrenuli novi ekonomski ciklus poput onog poslije drugog svjetskog rata. (…) Elem, „COVID-19“ nije puko američko hibridno oružje protiv glavnih takmaca Rusije – vojno, i Kine – ekonomski, nego projekat pomora penzionera u ostarjeloj Evropi, koja se sve više opire globalnoj amerikanizaciji, američkom sistemu vrijednosti, američkom načinu života, američkom neoliberalizmu , američkoj dominaciji i okreće Istoku koji se sačuvao tradicionalne vrijednosti pravoslavlja i konfučijanizma naspram angloameričkog protestantizma, koji je, po Veberu, direktno korespondentan duhu kapitalizma.
Dodikov privatni analitičar nastavlja sa iznošenjem zabavnih teorija, šireći usput paniku; u trenutku kad se čitav svet okreće i menja, kad se kapitalističke države okreću nacionalizaciji i drugim socijalističkim praksama, kad stotine miliona ljudi širom sveta ponovo veruju u nauku i pomno prate svaki nastup medicinskih stručnjaka svih profila – naš đilkoš nastavlja po starom i misli u okvirima konspiracije; Novi Standard, 24. mart

25.03.2020.


Sve izjave
Oceni 3