Patrijarh Irinej: Crkveni sud nad istinom

Prečasni oče Vukašine, Vi već duže vreme, bez Našega znanja, odobrenja i blagoslova, iako ste klirik Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, nastupate u javnosti, odnosno u štampanim i elektronskim medijima i na društvenim mrežama, pri čemu iznosite stavove suprotne stavovima Svetog Arhijerejskog Sinoda i Nas kao Predstojatelja Srpske Pravoslavne Crkve, a Vašeg nadležnog eparhijskog arhijereja, ne libeći se ni otvorene, za crkvenu javnost sablažnjive, kritike zvaničnih stavova Crkve, pa i Crkve kao takve. Vi u stvari stavljate svoja umovanja i mudrovanja iznad sabornog uma Crkve, i to u ime neograničene slobode, slobode koja ne može biti omeđena ni autoritetom Svetog Pisma i Svetog Predanja ni autoritetom svetih Otaca. Imajući u vidu sve Vaše postupke, pri kojima demonstrirate svoju neposlušnost Nama kao nadležnom arhijereju i nepriznavanje Ustava Srpske Pravoslavne Crkve i iskazujete prezir prema odlukama Svetog Arhijerejskog Sabora koje su obavezujuće ne samo za klirike već i za episkope, ovim Vam zabranjujemo svaki javni nastup u usmenom, pisanom i elektronskom obliku, stavljamo Vas pod zabranu sveštenodejstva i u nadležnost Crkvenog suda Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.
Poglavar SPC zabranjuje svešteniku i univerzitetskom profesoru Vukašinu Milićeviću da govori i služi u crkvi, jer se usudio da iznese razumne stavove i da se u tome pozove na tradiciju crkve, a sve povodom pričešća istom kašikom i služenja liturgije u vreme epidemije; njegovoj svetosti ne pada na pamet da Milićevićevim razmišljanjima sučeli nekakve argumente, a i zašto bi kad u svojim rukama drži argument sile koji eufemistički naziva “sabornim umom Crkve”, tuga i žalost, Stanje stvari, 31. mart

31.03.2020.


Sve izjave
Oceni 3.3333333333333