Matija Bećković: Reče mi jedan Šekspir

Ovo je vreme izašlo iz zgloba. Sad se i glob vratio u zglob. Svako će o njemu svedočiti na svoj način.
Nacionalni bard nadograđuje Šekspira, na sebi svojstven način i na Hamletovo osobito zadovoljstvo, Iskra, 31. mart

01.04.2020.


Sve izjave
Oceni 2.3333333333333