Dragomir Antonić: Vanzemaljski otimači srpskog jezika

Što se tiče jezika tu ima promena. Jezik se više ne zove „zemaljski“, ni „bosanski zemaljski jezik“ već „bošnjački“ ili „bosanski“. Evrounijatski inovatori uz saglasnost Incka i lokalnih stipendista su zaključili, da bez obzira što su na teritoriji Bosne otkrivene piramide, ne bi bilo učeno, ni u skladu sa demokratskim načelima NATO oficiruša i evrounijatskih komesara, jezik nazvati „vanzemaljskim“. (...) Bilo bi neodgovorno prema globalnoj civilizaciji, u ovom trenutku zvanično uvesti naziv „vanzemaljski“ jezik, zato se valja, još uvek, držati ovozemaljskih imena. Iz tih razloga srpski jezik se, pored ranije pomenutih, danas naziva: maternji, hrvatski, šokački, severnostaromakedonski, crnogorski, zapadnobalkanski… Može se zvati bilo kako samo ne sme SRPSKI, jer to vređa „narode“ koji nemaju svoj jezik. Narod bez sopstvenog jezika, pisma i svoje crkve nije potpun. Nešto mu fali.

22.05.2020.


Natrag na izjavu

Komentari

Narod kome nešto fali.

Da li je narod kome nešto fali, koji je nepotpun - uopšte narod? A ako nije - šta onda da radimo sa tim narodom? Da ga prispojimo nekom drugom narodu? Samo, kojem narodu? - Pa onom drugom narodu, kojemu nešto fali! - I da onda taj narod kojemu je falio narod bude konačno narod. ... Sama riječ "narod", zbirna imenica koja semantički opisuje akumulirani output velikog broja porodjaja (ono što se narodilo), slično kao "nakot" ili "urod", slikovito dočarava pasivni karakter te grupe, kojoj a priori ne treba ni crkva ni jezik, čak ni zemlja - ali joj treba vladalac ili vlada koja će biti ili dovoljno uračunljiva ili dovoljno beskurpulozna da "narodu" podari "smisao", ili iz pragmatizma ili iz straha. A u nedostatku straha ili smisla, frustriran je narod.
Zed_Quist 22.05.2020, 18:06:43

A, ako kojim slučajem...

... takozvani narod nije dovoljno frustriran, tu su njegovi najbolji sinovi intelektualci da odrade pos'o, a vladaoci će ih se sigurno na Dan bezbednosti setiti...
milivoje.R 22.05.2020, 18:33:19


Ostavite komentar:

Morate biti prijavljeni kako biste ostavili komentar