Ivan Miladinović: Tito, to su svi oni

Evo, već četrdest godina, svakog maja u “Brozovom mesecu”, mnogobrojni autori, sa podneblja koje je nekad pokrivala Jugoslavija, otvaraju večito pitanje – ko je bio Tito? Da li je on bio čovek o kome su generacije i generacije učile u školama, o kome se i danas mladom naraštaju pričaju bajke, ili neko sasvim drugi? Njegov kult je negovan i dograđivan gotovo pola veka. Mistifikovano je sve čega se on dotakao. Cela zemlja je bila natopljena svim formama lične vladavine. Više od 35 godina Jugoslavija je bila opčinjena njime, njime se ponosila, njemu se radovala, u njega se klela…
Vučelin novinar nastavlja seriju tekstova ne bi li nekako izvršio detitoizaciju Srbije; ovog puta je kivan što se Jugoslavija klela u Tita, umesto da se klanjaju čiča Draži, sreća da je posle došao Milošević, pa su bar Srbi imali u koga da se kunu; Večernje novosti, 24. maj

26.05.2020.


Sve izjave
Oceni 3.6666666666667