Milijana Baletić: Mešana jajca na pohovanom mozgu

E, sad svi Crnogorci, koji su bili samo Srbi i nikad ništa drugo u istoriji – ima da postanu samo nacionalni Crnogorci, koji će se, od sada pa u buduće, odreći srpstva i Srpske pravoslavne crkve (SPC) i biti vjernici nekave novoustrojene crnogorske crkve, koja ima namjeru, milom ili silom, da zaposjedne sve što je SPC – vejrske objekte, svece, tradiciju, istoriju, sveštenstvo…?! U stvari – otme – i „samo“ promijeni ime i vlasnika?! ‘Ajde, častiti, no kako?! Naša bi to ličilo da osvane novonapravljeni narod novoga imena – i opet, da idu u crkvu koja nosi njegovo dojučerašnje ime?! Nema logike! Ili narod da se zove kako se i zva’ i ide u crkvu u koju je iša’ – ili i novi narod i nova crkva?! Nema druge?! Zato kreću – od temelja?! ‘Oće da nam promijene – i oca i majku?! ‘Oće Milo da nas sve ponovo napravi i rodi?! Potpuno nove, a pogotovo moderne – da nas načini?! Ovi što su nas do sad pravili i rađali – s njima da se raskrsti?! Oprosti nam, i majko i oče, ali – Milo će nam biti, od sad, pa u buduće – oba roditelja?! Nosićemo gene i porijeklo – isključivo zapisano – u njegovom državnom projektu?! Ima da se, pod moranjem – kao nekad iz Brozovog „jajca“ – svi, iz Milovoga „jajca“ rađamo?! Neka što će otole da ispada sljedeći naraštaj, no – i sve nas do sad rođene – ‘oće u Milovo „jajce“ da gurnu, da nam on tamo utisne „gen“ i – ispljune?!
Miloševićeva medijska perjanica iz vremena rata i ratnog huškanja, brani Crnu Goru od Crnogoraca koji, po njoj, ne postoje, jer su svi Srbi dok se ne dokaže suprotno, izlažući osnove jajologije na naučnoj osnovi, Vidovdan.org, 28. maj

29.05.2020.


Sve izjave
Oceni 2.6