Marko Bato Carević: Dezinfekcija, dezinsekcija i demonizacija

Ne vidim nijedan razlog, to je, po mom skromnom mišljenju urađena jedna dezinfekcija, dezinsekcija i demonizacija Opštine. Poslije svega što se dešavalo u Budvi, ja kao vjernik, kao neko ko nosi tu listu i u ime svih tih građana smatrali smo da je to potpuno primjereno. Vidjeli ste koliki je bio broj građana, nisu bili samo popovi i ja da prkosimo bilo kome.
Novoizabrani predsednik Opštine Budva iz redova Demokratskog fronta, detaljno objašnjava koje su sve usluge obavili sveštenici prilikom osveštavanja opštinskih prostorija, po sistemu – tri u jedan; demonizaciju su završili, satanizacija tek sledi, Alo, 26. septembar

28.09.2020.


Sve izjave
Oceni 3