Zdravko Krivokapić: Neka padne Darvin, da malo osveži

I ako vi pogledate šta je razlog i suština, to je ovo, što svjedoče mnogi naučnici, da je darvinizam objavio smrt Bogu. I ako je to pozadina sve te priče, a vidjećete da ima mnogo tog što navodi na tu činjenicu, onda darvinizam aspolutno ne može biti opravdan! Pogotovo ne može biti opravdan sa stanovišta današnjih pogleda na svijet i kad nemate ni jednog jedinog dokaza da je jednostavno čovjek nastao, kao što tvrdi teorija darvinizma, od majmuna. Moja baba, koja je bila nepismena, kad joj je neko jedne prilike to rek’o, kaže: ‘Mi nijesmo, ko jeste – neka vidi’. Znači, to su reakcije čovjeka koji automatski reaguje na ono što mu je nelogično i neprirodno.
Budući premijer Crne Gore, veliki poštovalac pravoslavnog sveštenstva u svim pojavnim oblicima, pobija Darvinovu teoriju evolucije, negirajući bilo kakvo srodstvo s majmunom, pozivajući se na svoju nepismenu babu kao naučni autoritet, AntenaM, 28. septembar

29.09.2020.


Sve izjave
Oceni 3.75